Priser: Digitale bilder

Startpakke 5 bilder: 4.500kr
Pris pr. ekstra bilde ved kjøp av startpakke: 300kr
Bilder brukt i album eller imagebox: Pakkepris 500kr for alle bilder

Bildene leveres i høy oppløsning

Digitale bilder