Etter fotograferingen

VISNINGSTIME
Etter fotosession setter vi opp en ny time for visning av bildene hos oss. Vi ønsker ikke å gjøre dette samme dagen, siden vi alle mest sannsynlig er slitne og kanskje det er barn som må hjem å sove i fred og ro. Derfor tilbyr vi visning av bildene på vår webside, på en side med link til der kun dere har tilgang, slik at dere kan forberede dere til visningstimen. På visningstimen går vi igjennom alle bildene som er tatt og i våre stille perioder har vi på forhånd laget et forslag til forstørrelser og album. Visningstimen ønsker vi at skal foregå innen to uker etter fotograferingen og vi setter en dato for den før dere drar fra fotograferingen.

BESTILLING AV ALBUM, FORSTØRRELSER OG TAKKEKORT
Noen ganger har vi lengre ventetid enn andre, men målet vårt er alltid å ha ferdigprodusert innramminger og album fire uker etter bestilling. Ofte er det ferdig iløpet av to uker, men noen ganger er det mye å gjøre og derfor ønsker vi ikke å ha det som en standard.

ETTER ALT ER UTLEVERT
Mange spør oss hvor lenge vi beholder bildene i vårt arkiv og svaret er enkelt: For alltid!
Vi sparer på alle bildene som er tatt, ikke bare de dere har valgt ved visningstimen, så det vil være mulig å velge andre bilder til gaver og nye forstørrelser etc.

KONTRAKT
Etter fotograferingen skriver dere under på en kontrakt der det blant annet står at vi har opphavsretten til bildene. Dette betyr at det er vi som har enerett på å produsere forstørrelser og at bildene ikke kan brukes til kommersielt bruk uten vårt samtykke og mot honorar. Dette er støttet opp under Åndsverksloven og vi har systemer for å se om våre bilder er brukt online til annet enn det som er nevnt i en evt. kontrakt.